17 38.0161025 23.73898889999998 1 1 4000 1 https://www.iekgalatsiou.eu 300
εγγραφές στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Γαλατσίου

Εγγραφές στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Γαλατσίου

Οι εγγραφές στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Γαλατσίου θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Επιλογής: Πρέπει να συµπληρωθεί σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονοµαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό].

2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόµιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), θα προσκοµίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθµός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση µη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται παραπάνω, απαιτείται η κατάθεση των εξής:
i) Επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσηµη µετάφρασή του γίνεται από αρµόδια κατά τον νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
ii) Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, µε αυτούς των ελληνικών σχολείων µε αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθµολογίας στην 20βάθµια κλίµακα.

3. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο. Φωτοτυπία και των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνοµικής Ταυτότητας, θα προσκοµίζεται ∆ιαβατήριο σε ισχύ (φωτοαντίγραφα των σελίδων µε τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω θα προσκοµίζεται Πιστοποιητικό ∆ήµου. [υποχρεωτικό]

Κοινοποίηση:
Κατηγορία:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προηγούμενο άρθρο
Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από υγιείς εργασιακές σχέσεις
Επόμενο άρθρο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ